Purden technológia

Alkalmazási terület:

A biológiai szennyvíztisztító berendezés újszerűsége a teljes biológiai szennyvíztisztítási folyamathoz szükséges technológiai elemek egy kompakt, tömbösített műtárgyban való elhelyezése, kialakítása, amely a berendezés gazdaságos megépítését, egyszerűen átlátható és ellenőrizhető üzemeltethetőségét biztosítja.

Szennyvíztisztító berendezés névleges hidraulikai terhelhetősége: 1500 – 3000 m3/nap.

A szennyvíztisztítási technológia főbb jellemzői:

 • Kompakt, tömbösített műtárgyakban megvalósuló nitrifikáció, denitrifikáció, kémiai- és biológiai foszforeltávolítás
 • Utószűrés a lebegőanyagok további csökkentésére, ha azt a befogadóra előírt (pl. Balatoni kategória) tisztított szennyvíz minőségi követelmények megkívánják
 • Több kategóriára és automatizáltsági szintre
 • Iszapkezelési opciók igény szerint
 • Fedett vagy nyitott műtárgy-kialakítás igény szerint
 • Változatok előmechanikai tisztításra 

Működési elv

A berendezésre érkező szennyvíz a tömbösített műtárgy előtti finomrácsra érkezik, ahol Megtörténik a szennyvíz mechanikai előtisztítása. Ezután a szennyvíz gravitációsan a homokfogó műtárgyba jut, szervetlen jellegű anyagok eltávolítására. A homokfogó műtárgy a kezelendő szennyvíz minősége szerint lehet zsírfogással kiegészített, vagy gépi ráccsal kombinált, előre gyártott, rozsdamentes berendezés. Ez esetben, hőszigetelt kivitelben – prészóna-fűtéssel kiegészítve – készül vagy egy könnyűszerkezetes temperált épületben kerül elhelyezésre.

A mechanikailag szűrt és előtisztított szennyvíz az anaerob medencébe jut, ahol keveredik az utóülepítőkből visszavezetett nagykörös iszaprecirkulációval. A térrészben az iszap és szennyvíz elegy folyamatos lebegésben tartását vízszintes tengelyű vízszint alatti keverő folyamatos működése biztosítja. A szennyvíz és eleveniszap kölcsönös oxigén emésztése (oxigén hiányos, azaz anaerob viszonyok) beindítja a biológia foszforeltávolítás folyamatát.

A szennyvíz és eleveniszap elegy innen a denitrifikációs medencékbe folyik át, ahol a levegőztető terekből visszavezetett nitrátban gazdag szennyvíz árammal, a nitrát recirkulációval keveredik. A létrejövő anoxikus (nem levegőztetett) viszonyok hatására megtörténik a nitrát eltávolítása, a denitrifikálás. A térrészben az iszap és szennyvíz elegy folyamatos lebegésben tartását vízszintes tengelyű vízszint alatti keverő folyamatos működése biztosítja.

A következő, levegőztető medencékben a szennyvíz szervesanyag-tartalma és ammónia-tartalma lebontásra kerül a mikroorganizmusok és a levegőztetés hatására. A levegőztetést frekvenciaváltóval vezérelt fúvók végzik. A nitrátban dús szennyvíz - iszap elegy szivattyúkkal kerülnek visszavezetésre az anoxikus terekbe.

A tisztított szennyvíz az utóülepítőkben kerül fázis-szétválasztásra. Az utóülepítők Dorr rendszerűek, az iszap az ülepítők aljáról szivornyás kotrókkal (vákuumos vagy szivattyús) kerülnek kiemelésre és az anaerob medencébe visszavezetésre. Lefedési igény esetén műanyagláncos körkotróval is szerelhető, ez esetben az ún. hagyományos, vagy nehéz-kivitelű kotró futófelületére sincs szükség – ez üzemeltetési szempontból különösen kedvező.

A megtisztított szennyvíz az utóülepítő után kilép a tömbösített műtárgyból.

A magyarországi éghajlati viszonyokra tekintettel a szennyvíztisztítási technológia részét képezi minden esetben a biztonsági vegyszeres foszforkicsapatás lehetőségének biztosítása, amely a téli hidegeknek a biológiai foszforeltávolításra gyakorolt kedvezőtlen, hatékonyságot csökkentő hatását védi ki. A szennyvíz hőmérséklete Magyarországon egy átlagos település esetén november vége és május közepe között + 12 °C alatt van. A szennyvíz hőmérsékletének 10 °C-os csökkenése pedig felére csökkenti le a biológiai foszfor eltávolítás sebességét is. A biológiai foszfor eltávolítás télen 3-5 g/m3 összes foszfor tartalmat képes biztosítani a tisztított szennyvízben, így az előírt foszfor tartalom határérték biztosítására kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatás biztosított. Az adagolás helye az anoxikus- vagy a levegőztető medence szabad felszínű, kevert tere lehet.

A denitrifikáló és a levegőztető medence előtt lévő anaerob medence biztosítja a biológiai foszforeltávolítást. Amennyiben az adott települések tisztított szennyvizeinek befogadója nem igényli (nincs rá hatósági előírás), lehetőség van az anaerob medence nélküli kialakításra is, így a foszfor nem kerül eltávolításra.

A szennyvíztisztító műtárgyban keletkező és víztelenített, stabilizált iszap a környezetre káros szaghatást nem gyakorol.

Lefedése minden esetben egyszerűen, gazdaságosan vagy akár utólag is megoldható, különösen a víz alatti kotrókkal szerelt rendszerek esetén. 3.000 m3/d mennyiségnél több szennyvíz tisztítása esetén párhuzamosan kell a műtárgyakat elhelyezni, szabad átbukásos osztást biztosítva a műtárgyak között. A tisztított szennyvizet újból egyesítjük a fertőtlenítő műtárgyba való bevezetés előtt.

A technológia kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy a telep szippantott kommunális szennyvizet fogadjon, a tervezett hidraulikai kapacitásának megfelelően max. 2-3 % mennyiségben. A durva rácsra, vagy aprítóra rávezetett szippantott szennyvizet az átemelő szivattyú adja fel a finomrácsra.

A PURDEN szennyvíztisztítási technológia fő technológiai egységei:

 • anaerob medence, amely biztosítja a foszfor biológia eltávolítási folyamatát,
 • a tömbösített – kör alaprajzú – műtárgy részegységei:
  • denitrifikációs medence, a szennyvíztisztítás, ammónia lebontás során képződő nitrát eltávolítására (körgyűrű térben)
  • levegőztető medence a szerves anyag és az ammónia lebontására, oxidálására (körgyűrű térben)
  • Dorr típusú utóülepítő medence, az eleveniszap - tisztított szennyvíz fázisszétválasztására (középen)
 • pálcás iszapsűrítő

A PURDEN technológia üzemeltetése teljes mértékben automatizált. A technológia állapotjelzéseit a helyi irányítórendszer fogadja. A kapott információkat a program kiértékeli, feldolgozza és a kommunikációs hálózaton keresztül a központi irányítórendszer felé továbbítja. A központi irányítóberendezés grafikus és szöveges formában megjeleníti a helyi technológia minden nyilvántartott paraméterét, elvégzi az adatok hosszú távú tárolását, archiválását, jelzi az esetleges határérték túllépést, meghibásodást. Internetkapcsolattal bárhonnan elérhető, beavatkozások elvégzése, paraméterezés is lehetséges.

Kapcsolódó szolgáltatások:

 • Tervezési feladatok
 • Hatósági engedélyeztetés
 • Technológiai számítások készítése
 • Üzemköltség számítás, gazdaságossági számítások – előszámítások (segítségnyújtás a döntés előkészítésben)
 • Kivitelezés kulcsrakészen, fővállalkozásban
 • Üzembe helyezés, komplex mérnöki szolgáltatás
 • Próbaüzem lefolytatása, szakmai irányítás, kezelőszemélyzet oktatása

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán