SBR technológia

Alkalmazási terület:

A szennyvíztisztító telep névleges hidraulikai terhelhetősége standard kialakítás esetén 30 m3/nap (<200 LEÉ) és 600 m3/nap (cca.1500LEÉ) közötti. Ha a várható hidraulikai terhelés az előbbi érték fölötti, a tervezés egyedi méretezés alapján történik. A technológia alkalmas mind ipari, mind kommunális szennyvizek tisztítására.

A vállalható tisztított szennyvíz minőségi paramétereket tekintve a 2005. január 5-től érvényes 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete Technológiai határérték a vonatkozó vízminőség védelmi paramétereit és a 2 sz. melléklete, a 2. Egyéb védett területek befogadói vízminőség védelmi paramétereit is képes teljesíteni.

                   

A szennyvíztisztítási technológia főbb jellemzői:

 • Adagonkénti, ciklusokban történő szennyvízkezelés (lökésszerű terhelések, minőségi ingadozás nem jelent problémát)
 • Változatok előmechanikai tisztításra
 • SBR reaktorban ciklusokban megy végbe a tisztítás:

1. a mechanikailag előtisztított szennyvíz fogadása

2. a fogadott szennyvíz levegőztetése, keverése         

 (denitrifikálási és nitrifikálási időszakok)

3. ülepítés-fölösiszap elvétel

4. tisztított szennyvízürítés (dekantálás)

 • Egyszerű szerves anyag eltávolítás
 • Nitrifikáció, denitrifikáció
 • Vegyszeres foszforkicsapás az elfolyó, tisztított szennyvíz minőségi követelményeinek megfelelően
 • Iszapkezelési opciók igény szerint
 • Több kategóriára és automatizáltsági szint
 • Fedett vagy nyitott műtárgy-kialakítás igény szerint

Működési elv:

SBR szennyvíztisztítási technológia aktív eleveniszapos eljárás elvén alapszik, a szennyvizek adagonkénti (több porcióban történő) kezelésére szolgál.

SBR reaktorban a következő ciklusban megy végbe a tisztítás

 • a mechanikailag előtisztított szennyvíz fogadása, a fogadott szennyvíz levegőztetése, keverése (denitrifikálási és nitrifikálási időszakok)
 • nincs szennyvíz fogadás, csak denitrifikálási és nitrifikálási időszakok
 • ülepítés-fölösiszap elvétel
 • tisztított szennyvíz ürítés (dekantálás)

Az adagonkénti ciklikus kezelés eredményeképpen a tisztítás minősége nem függ a szennyvíz beérkezés intenzitásától, időbeli változásaitól. Terhelése tág határok között változtatható, nem érzékeny az alulterhelésre és rugalmasan elviseli a túlterheléseket is. A szennyvíz mindig olyan idejű kezelésben részesül, amilyenre a kívánt minőség érdekében szükség van. Ez a tisztítási idő a szennyvíz minőségétől függően változtatható.

A ciklusok napi lefutásával és a napi ciklusok számával az iszapkor tág határok közt változtatható. A tisztítási folyamat ciklusidők és oxigén szabályozás alapján vezérelt, teljesen automatikus, így minimális kezelői jelenlétet igényel.

A tisztítórendszer zárt rendszerű lehet (az SBR medencék igény szerint fedhetőek, a gépészeti berendezések – úgy, mint a mechanikai előkezelés egységei - gépházban, konténerben elhelyezhetőek), hőszigetelt, esztétikus épületegyüttest alkot, ezért az egész tisztítási folyamat higiénikus és szaghatástól mentes. Üzemeltetése számtalan variációs lehetőséget biztosít, igen alacsony energiafelhasználás mellett, ezért más tisztítórendszerekhez képest alacsonyabb üzemköltséggel működtethető. A légbevitelt finombuborékos mélylevegőztetéssel vagy felszíni levegőztetőkkel történik, mely energiatakarékos és jól szabályoztató oxigénbevitelt eredményez. Felszíni levegőztetés alkalmazása esetén egyben a keverést is ugyanazon gépegységgel biztosítjuk, ez szintén lehet részben zárt kivitelű (aerosolmentes) vagy teljesen fedett kialakítású. Az oxigén bevitelével egyidejűleg, a nagy gázáram megfelelő keverést, folyadék átmozgatást is biztosít a rendszerben, továbbá megfelelően kilevegőzteti a vizes fázist, s ezzel kifújja a széndioxidot a vízből. A levegőztetési időszakokban a légbevitelt oldott oxigén szondák jele alapján a folyamatirányító számítógép vezérli, frekvenciaszabályozókkal.

A képződött nitrát eltávolítása nem levegőztetett időszakokban megy végbe, amikor a mikroorganizmusok a nitrát oxigént használhatják fel. A szennyvíz-eleveniszap elegy lebegésben tartására víz alatti keverők kerülhetnek beépítésre.

A reaktortérben a megfelelő iszapkoncentráció, valamint a magas iszapkor biztosítja a hatékony biológiai lebontást és a kívánt mértékű nitrifikációt.

A biológiai folyamatokkal csökkentett foszfortartalom további határértékre csökkentése a levegőztetési időszakban beadagolt vegyszer adagolásával történik.

A levegőztetési folyamatok programozható ciklusának befejeződése után ülepítési szakasz következik, amikor a tisztított szennyvíz - eleveniszap fázis-szétválasztás következik be. Az ülepítés után a tisztított szennyvíz elvétele dekantáló berendezéssel történik. A dekanterek működése a folyamatirányító számítógép motoros tolózárainak nyitásával - zárásával biztosítható. Az ún. dekanterek kialakítása és működési módja medencemérettől és kapacitástól függően eltérő – a szivattyús elvételtől a motoros szerelvényen át az úszó- illetve a kényszer-mozgatású dekanterekig. Az ülepítés befejezésével a képződött fölösiszap elvételét szivattyúk végzik. Az elvett fölösiszap gravitációs iszapsűrítő/dekantáló terekbe jut át. Az iszapok további kezelése, szárazanyag tartalmának növelése, iszaptérfogat csökkentése lehetséges. A sűrítéstől a víztelenítésig, regionális szinten szárításig, biogáz előállításig vagy elégetésig különböző megoldások jöhetnek szóba, ezek mindegyikére kedvező és gazdaságos megoldásaink léteznek.

Mivel az SBR esetében a szennyvíz feladási szakasz a teljes ciklusidőnek csak egy kis hányada, rendszerint több SBR egység párhuzamos kapcsolása (puffermedence kialakítása) szükséges a folyamatosan érkező szennyvíz fogadására, tisztítására. A megfelelően méretezett kiegyenlítő-puffer térfogat kiépítése a szennyvíz reaktorokba történő feladását megelőzően az érkező szennyvíz koncentráció-ingadozásának az elsimítására is szolgál.

A teljes tisztítási rendszer (szennyvíz típusától, összetételétől, napi kapacitásától függően) általában egy mechanikai előtisztító részt is tartalmaz. (gépi rács vagy aprító, rácskosár)


Kapcsolódó szolgáltatások:

 • Tervezési feladatok
 • Hatósági engedélyeztetés
 • Technológiai számítások készítése
 • Üzemköltség számítás, gazdaságossági számítások – előszámítások (segítségnyújtás a döntés előkészítésben)
 • Kivitelezés kulcsrakészen, fővállalkozásban
 • Üzembe helyezés, komplex mérnöki szolgáltatás
 • Próbaüzem lefolytatása, szakmai irányítás, kezelőszemélyzet oktatása

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán