Homok és rácsszemét kezelés

A hazai vízi közmű hálózatok műszaki állapotából fakadóan jelentős problémát okoz a vezetékekbe kerülő homok, homokos zagy, mely abrazív közegként erőteljes koptató hatást fejt ki mind a csatornahálózatok gépészeti elemeire, mind pedig a tisztító telepek berendezéseire. Ugyanakkor az a gond is jelentkezik, hogy a telepekre kerülő inert, szervetlen homok lassan, de biztosan felgyűl a műtárgyak belső tereiben, csökkentve ezáltal a hasznos reaktor térfogatokat.

A klasszikus homokfogók által visszatartott homokos zagy szerves anyagokat is magához köt, melyek azonban jelentősen segíthetnék az alulterhelt szennyvíztisztító telep működését, vagy javítanák a rothasztó berendezések gázkihozatali képességét.

Az EURO-PURATOR Kft. által kizárólagosan képviselt In-Eko gyártmányú önálló homokfogó és homokmosó berendezések akár új akár már létező szennyvíztisztítási technológiákhoz hatékonyan illeszthetők, feladatukat nagy hatásfokkal teljesítik.

                           Kis hidraulikai terhelésre tervezett és beépített homokfogó berendezés

Napjainkban igencsak figyelni kell a tengelyen szállított szilárd hulladékok víztartalmára, hiszen az nagyban befolyásolja a szállítmány tömegét, vagyis a szállítási és elhelyezési költségeket. Ezt felismerve alkalmazza egyre több üzemeltető a telepi finom rácsokon kifogott rácsszemét kezelésére a préselési és mosási funkcióval is bíró berendezéseket. Cégünk kínálatában megtalálható az alap funkciókat ellátó rácsszemét mosó prés, illetve az aprítással kiegészített prés berendezés is.

                                

                                                                               Rácsszemét mosó prés

                                                                Rácsszemét mosó és aprító prés

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán